Home
About Us
Our Books
Sangamam
Contact Us

போட்டோஷாப் செயல்முறை பயிற்சிகள் ஆங்கிலத்தில்
Price : Rs.100.00
போட்டோஷாப் அப்ளிகேஷனில் உள்ள கட்டளைகள் மற்றும் கருவிகளை பயன்படுத்தி சிறப்பான சில உருவங்களை தயாரிக்கும் செயல்முறை விளக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில் விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------