Home
About Us
Our Books
Sangamam
Contact Us

போட்டோஷாப் செயல்முறை பயிற்சிகள் ஆங்கிலத்தில்
Price : Rs.100.00
போட்டோஷாப் அப்ளிகேஷனில் உள்ள கட்டளைகள் மற்றும் கருவிகளை பயன்படுத்தி சிறப்பான சில உருவங்கள...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

இன்டிசைன் பயிற்சி புத்தகம்
Price : Rs.1990.00
இன்டிசைன் சிஎஸ்4 மென்பொருளை உங்கள் இருப்பிடத்தில் இருந்தே பயில்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பயி...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அடோபி இல்லஸ்ட்ரேட்டர் சிசி
Price : Rs.350.00
அடோபி இல்லஸ்ட்ரோட்டர் மென்பொருளின் அனைத்து கருவிகள், கட்டளைகள் விரிவாக, விளக்கப்படங்களுடன...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

யுகபுருஷன் கலாம்
Price : Rs.12.00
அமரர் மேதகு கலாம் ஐயா அவர்களைப் பற்றிய புதிய, மாணவர் கையடக்கப் பதிப்பு.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

போட்டோஷாப் மற்றும் கோரல்டிரா செயல்முறை பயிற்சிகள்
Price : Rs.125.00
போட்டோஷாப் மற்றும் கோரல்டிரா ஆகிய மென்பொருட்களில் செயல்படும்விதமான 20 செயல்முறை பயிற்சிகள...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page :  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  of 12  Previous  Next