Home
About Us
Our Books
Sangamam
Contact Us

இன்டிசைன் 2 நாள் பயிற்சி வகுப்பு
ஆற்காடு நகரில் 23,24‍.06.2018 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் இன்டிசைன் சிஎஸ்4 மென்பொருளில் 2 நாள் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன. மேலும் விவரங்களுக்குத் தொடர்பு கொள்க.... ஜெ. வீரநாதன், 99444 13782